Monthly Archives: veebruar 2017

eKoolikott

Koolituse eesmärk:
– Anda ülevaade Digipöörde programmist; kujundada arusaam eKoolikoti kasutamisest;
Õpetaja:
saab teadmised eKoolikoti kasutamisest;

Õpiväljundid:

– Õpetaja otsib eKoolikotist endale vajalikku õppematerjali;
– Õpetaja loob eKoolikotti enda kogumiku ja lisab sinna sobivat materjali;

Koolituse teemad:

– Elukestva õppe strateegia;
– Digipöörde programm;
– eKoolikott;

Esitlus