Rubriigi arhiiv: Digipöörde projekt

Raikküla Kooli digipöörde plaan

Raikküla Kooli digipöörde plaani koostamine sai alguse Birgy Lorenzi õppeaine “Mobiilne õpe” raames. Eesmärgid tulenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programmist ja koolis läbiviidud uuringust nutiseadmete kasutamise valmisoleku kohta.

Lähtetase:

 • Koolil on olemas 12 iPadi, mis osteti 2 aastat tagasi osaledes riigi ühishankes. Eraldi on juurde ostetud kohver, kus tahvelarvuteid hoitakse. Tahvelarvutite laadimise eest vastutab haridustehnoloog. Laadimine toimub nö ükshaaval, kasutades klassis olemasolevaid pistikuid. Rakenduste pealepanemise eest vastutab haridustehnoloog. Tahvelarvutite kasutamise kohta on tehtud ajagraafik. Õpilaste enda nutiseadmed on väga erinevad. Õpilastel puudub koolis avatud wifi võrk, et oma seadmeid kasutada. Kellel on olemas internteiühendus on võimalusel oma seadet tunnis kasutanud.
 • Kõikidel õpetajatel on olemas sülearvutid – 22 tk. Nende kasutamiseks on sõlmitud kasutusleping. Tegemist on rendiarvutitega ja neid haldab ja hooldab rendifirma.
 • Arvutiklassis on 12 uut sülearvutid, mis on renditud 4 aastaks. Normatiivid on kehtestatud HTM.i poolt. Arvutitele on rendifirma poolt paigaldatud Office 2016.
 • Majas on kolm interaktiivset tahvlit – 2 Prometheani ja 1 Qomo tahvel. Qomo tahvel asub arvutiklassis, 1 Prometheani tahvel asub õp Liia klassis ja 1 Prometheani tahvel asub koosolekuruumis. Soovi korral on võimalik koosolekuruumis tunde läbi viia. Reaalselt kasutatakse seda ruumi tundide läbiviimiseks vähe. Enamus õpetajaid ei oska iseseisvalt käsitleda interaktiivset tahvlit. Enamjaolt kasutatakse seda vaid suure ekraanina.
 • IT meest koolil ei ole. Teda kutsutakse vajadusel ühekordse töölepinguga. Samas reaalne vajadus IT mehe järgi on olemas.
 • Koolis töötab alates veebruarist (osalise) koormusega haridustehnoloog

Kooli eripära arvestades sobiks meie koolis kasutada siiski kooli enda vahendeid, eelistatult et vahendid on ühesugused.

 

Meeskond:

 • õppejuht
 • huvijuht
 • õpetaja-haridustehnoloog
 • direktor
 • majandusjuht
 • arvutiõpetaja

Kaasatud sihtgrupid:

 • Kuna meil on väike kool, siis plaanime haarata oma plaaniga kõiki õpetajaid/abiõpetajaid ja kasvatajaid.

Projekti eesmärgid:

 • koolisisese infosüteemi väljaehitamine ja arendamine
 • luua võimalused kaasaegse esitlustehnoloogia kasutusele võtuks klassides
 • ​infotehnoloogia võimaluste integreerimine igapäevasesse õppetöösse.
 • nutiseadmete kasutamine õppetöö rikastamiseks arvestades HEV õppijate vajadusi ja võimeid

 

Planeeritud eesmärgid on sisse viidud ka kooli arengukavasse.

Lisavajadused:

 • praeguse wifi võrgu parendamine – 2 ruuteri lisamine 3. ja 4. korrusele.
 • wifi võrgu arendamine
 • Interaktiivsete tahlite hange – sügis 2016
 • klassikomplekt iPade (12 tk). Kuna hetkel on olemas iPad Air Wi-fi 16GB Space Gray mudelid , siis eelistame juurde hankida sarnaseid tahvelarvuteid.  Hinnaklass 370.- kuni 450.-

Swot analüüs:

Swot (1)

 

Projektiplaan

I etapp  – 2016 kevadeks

 1. hetkeolukorra kaardistamine- nutiuuring
 2. digipädevuste lisamine kooli õppekavasse
 3. arvutiõpetuse ainekava korrastamine
 4. õpetajate digipädevuste arendamine/tõstmine
 5. haridustehnoloogilise toe tagamine
 6. wifi võrgu korrastamine

 

II etapp – 2016 sügis – 2017 kevad

 1. õpetajate digipädevuste arendamise jätkamine- süsteemsed sisekoolitused, digivahetunnid
 2. uute digitaalsete õppemeetodite kasutusele võtt- nutitundide läbiviimine
 3. lahtised tunnid
 4. digiõppevara kohandamine/koostamine HEV õpilastele
 5. projektorite hange
 6. siseveebi juurutamine
 7. kodulehe kaasajastamine
 8. nutiürituste läbiviimine ja nende kajastamine kodulehel
 9. robootika juurutamine

 

III etapp – 2018 kevad

 1. infoekraanid igale korrusele, sööklasse, infovahetus.