Category Archives: Toimunud digitunnid

Nutitund igasse kooli

Osaleme projektis “Nutitund igasse kooli”

Tunni eesmärk:
Õpilane:
– õpilane oskab hinnata ohte, mis kaasnevad sotsiaalvõrgustikes suhtlemisega;
– õpilane oskab kaitsta enda privaatsust internetis suhtlemisel.
– arendada anlüüsioskust;
– arendada digipädevusi;

Tunni sisu lühikirjeldus:
Kuna kasutan teist aastat oma tundides nutiseadmeid, siis alustasime sügisel inimeseõpetuse tunde interneti turvalisuse, turvaliselt nutiseadme kasutamise ja netiketi teemadega. Seda tundi alustasin eelmisel nädalal õpitu kordamisega- kasutasin selleks tuntud keskkonda – Kahooti teemal „Netikett“. Seejärel vaatasime ja analüüsisime kolme videot: „Identideedivargus“, „Sotsiaalvõrgustikud“ ja „Positsioneerimine“. Videode analüüsiks kasutasin Classflow keskkonda. Kahooti ja Classflow keskkonda logimiseks kasutasime QR koode.

Pilte:

img_0320 img_0321 img_0322 img_0324 img_0325 img_0326 img_0327 img_0328 img_0329 img_0331

Matemaatika ainenädal

Sellel nädalal oli meil matemaatika ainenädal, mis sai III ja IV kooliastmes tegelikult alguse juba eelmisel nädalal, kus õpetajad selgitasid klassides välja 2 parimat matemaatika tundjat.

Sellel nädalal jätkus tegevusi mitmeks päevaks. I kooliastme õpilased mõõtsid lume sügavust ja temperatuuri. Lisaks said I ja II kooliastme õpilased oma teadmised proovile panna tahvelarvuti tunnis. Sai katsetatud palju põnevaid keskkondi nagu Kahoot, Quizziz ja LearningApps.

III ja IV kooliastme õpilased osalesid nutikas matemaatika viktoriinis. Viktoriini viisin sellel korral läbi Socrative keskkonnas. Õpilastele ja usun, et ka õpetajatele väga meeldis!

 

Ja muidugi pilte ka:

IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0017 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0342  IMG_0349 IMG_0350 IMG_0351 IMG_0352 IMG_0354 IMG_0355

Nutikas Leivapäev

Kõikide asjade algused on väikesed.

Aeg läheb lennates aga tahan siiski teha väikese tagasivaate meie inimeseõpetuse nädala raames toimunud Leivapäeva tundidest.

Nagu meil koolis tavaks on juba kujunenud viiakse õppetegevuse toetamiseks läbi ainenädalaid. Selle aasta inimeseõpetuse nädala raames tekkis õpetajatel soov teha midagi teisiti. Kuna ma osalen hetkel haridustehnoloogi ümberõppel siis oligi sobiv ohjad enda kätte haarata ja tunnid läbi viia.

Otsus langes kahe tegevuse kasuks. Esimesena panime õpilaste teadmised proovile kuldvillaku mänguga. Teiseks tegevuseks plaanisin juba suuremat tuntust kogunud Kahooti.

Kuna oma ainetundides olen kuldvillakut ja Kahooti läbi viinud, siis suurematel õpilastel olid mängud tuttavad ja kõik sujus väga ladusalt. Aga tuleb mainida, et ka väikesed õpilased said mängudega väga edukalt hakkama! Õpilastele väga meeldis!

Seega julgustan kõiki neid keskkondi kasutama.

Aga meie mängud nägid välja sellised:

Kahoot – Leivanädal

Nimetu

 

Kuldvillak

Nimetu