Koolitused

Siit lehelt leiad Raikküla Koolis läbiviidud koolitused.

Koolituste eesmärk on muuta õpetajate mõttemaailma ja avardada suhtumist muutunud õpikäsitlusse.

Plaanitavad koolituste teemad on:

 • Digitaalne jalajälg. Digitaalne reputatsioon.

 • Sotsiaalvõrgutikud. Eetika. Ohud ja võimalused.

 • Netikett.

 • Internetiohutus. Internetiturvalisus.

 • Internet ja selle teenused (ID- kaardi kasutamine, Eesti.ee portaal  jne)

 • Tervishoid (silmad, istumine…)

 • Õpetajale vajalikud infoallikad: Koolielu, HITSA jne

 • Google konto ja sellega seonduv.

 • Veebikeskkonnad

 • Videotestide koostamise keskkonnad

 • Töölehtede koostamine – Word

 • Esitluse loomine. Hea esitluse meelespea. Powerpoint

 • Esitluse loomise keskkonnad.

 • Õppemängude loomise keskkonnad.

 • QR kood

 • Apid ja rakendused

 • LearningApps

 • Autorikaitse, plagiaat.

 • Idee-  ja mõistekaardi loomise keskkonnad.

 • I´padi kastuamine.

 • Prometheani tahvli õpitarkvara

 • Õppekäik HITSA nutiklassi

%d bloggers like this: